פרסם חינם!

snifim-indexאתר סניפים | כיצד להצטרף ולהופיע?

כדי להצטרף לאתר יש לשלוח בקשה ומידע לפרסום בדואר אלקטרוני.

כמה זה עולה?
הפרסום באתר סניפים הינו חינם!

איזה תוכן לשלוח לפרסום?
מומלץ לשלוח רשימת סניפים, מידע על המפרסם, תמונות וסמלים וכל תוכן נוסף, כל המרבה הרי זה משובח. מומלץ לשלוח תוכן מקורי ככל האפשר, רצוי תוכן שטרם פורסם באינטרנט או תוכן משוכתב.

מה לגבי זכויות יוצרים?
אתר סניפים עושה מאמצים רבים כדי לא לפגוע בזכויות יוצרים מכל סוג, לכן יש לשלוח רק תוכן אשר זכויות היוצרים עליו שייכות באופן בלעדי לשולח. האחריות על התוכן שייכת לשולח התוכן, ואתר סניפים אינו בודק ואינו יכול לבדוק כל ענין הקשור לזכויות יוצרים או לנכונות המידע מכל סוג.
תוכן שזכויות היוצרים שלך הוא תוכן שאתה כתבת בהסתמך על ידע אישי בתחום ולא נכתב עבור או מטעם גוף כלשהו אשר שילם לך עבור התוכן  בכל דרך או העסיק אותך בכל דרך בהקשר לתוכן זה.
תוכן שאין לך זכויות יוצרים עליו הוא תוכן שנכתב ע"י מישהו אחר או על ידך עבור מישהו אחר.

כל טענה או סוגיה של גולש באתר לגבי מידע שפורסם צריכה להיות מול שולח התוכן, ולאתר סניפים אין כל צד בענין.
האתר אינו מתחייב לפרסם או למחוק תוכן כלשהו, מכל סוג ומכל סיבה, ואינו חייב לנמק או להסביר את שיקוליו.
תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות ללא הודעה מראש ובכל זמן.

העתק והדבק- נוסח מומלץ

אתר סניפים שלום:
אבקש לפרסם רשימת סניפים ומידע נוסף לגבי חברתנו. ניתנת בזאת רשות להשתמש במידע ובתמונות המצורפות באתר 'סניפים'.
זכויות היוצרים על המידע שייכות לי או לחברה המפרסמת והנני מוסמך מטעם חברתנו לאשר שימוש במידע זה.

שלח כעת!

דילוג לתוכן